Czego pragną klienci? Czyli o co tak naprawdę chodzi w sporach gospodarczych…

Są nieprzewidywalne, drogie i potrafią trwać bardzo długo. Spory gospodarcze – czy to sądowe czy arbitrażowe, są często udręką przedsiębiorców. Dlaczego zatem decydują się oni na ich prowadzenie i czego oczekują w tym procesie od swoich doradców? Niniejsza analiza jest próbą uproszczonego spojrzenie na spór oczyma głównego zainteresowanego, tj. przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji […]