Usługi

W niemal każdej kwestii prawnej dotyczącej przedsiębiorstw istnieje wspólny grunt dla finansów i prawa, a my jesteśmy głęboko przekonani, że skuteczne połączenie obu tych czynników jest kluczowym elementem sukcesu. Wykorzystując naszą praktyczną wiedzę w zakresie finansów oraz zrozumienie realiów rynkowych wspieramy kancelarie prawne i ich klientów w ochronie oraz rozwoju ich działalności.

Przedprocesowe rozwiązywanie sporów

Spory są niejednokrotnie nieuniknionym elementem rzeczywistości biznesowej. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z nieporozumieniami pomiędzy udziałowcami, partnerami biznesowymi, stronami transakcji, czy urzędnikami – rzetelna wycena oraz mocne argumenty finansowe są niezbędne. Skuteczne dojście do porozumienia, zapewniające obu stronom oszczędność czasu…

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Jesteśmy z Państwem od pierwszego kontaktu klienta z kancelarią do procesu sądowego, pomagamy w identyfikacji kluczowych aspektów sprawy, przygotowaniu wniosków dowodowych i pytań do świadków, przeprowadzeniu analizy wartości szkody i przygotowaniu opinii eksperckiej. Przygotowujemy analizy przedprocesowe i doradzamy, jak podejść do ustalenia wartości roszczenia…

Wyceny determinowane przepisami prawa

Zmiana jest elementem stałym biznesu, z którym w dzisiejszych czasach mierzy się każdy przedsiębiorca. W ostatnich latach w celu sprostania wymogom regulacyjnym i rachunkowym koniecznością stało się zabezpieczenie przejrzystej i rzetelnej wyceny wspierającej podejmowane decyzje oraz zachodzące w przedsiębiorstwie zmiany. Wybór odpowiedniej metody wyceny…

ValueMind Sp. z o.o.
Business Link Astoria,
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa
KRS 0000802743 | NIP 5213875707